Jak należy montować rury do kanalizacji?

Sprawnie działająca kanalizacja jest niezbędna dla niezakłóconego usuwania ścieków z kuchni czy łazienki. Dlatego decydując się na remont domu, mieszkania czy budowę własnego domu należy dokładnie przemyśleć rozmieszczenie pomieszczeń, w których użytkowana będzie woda oraz zaprojektować kanalizację tak, aby odpływ był niezakłócony i zminimalizowane zostało ryzyko zatkania.

Prawidłowa instalacja grawitacyjna

Większość projektowanych instalacji kanalizacyjnych ma charakter grawitacyjny. Oznacza to, że woda oraz ścieki kanalizacyjne transportowane są systemem rur z góry na dół, a spadek zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie może być mniejszy niż 5%. Aby instalacja działała prawidłowo należy wykonać montaż zgodnie ze sztuką instalacyjną. I tak rura kanalizacyjna musi być ułożona kielichem w kierunku przeciwnym do spadku, co ma na celu zapobieganie wydostawaniu się wody spod uszczelki. Wyciek może doprowadzić do zawilgocenia murów budynku, a w konsekwencji niezbędny będzie generalny remont łącznie z wymianą cieknących połączeń rurowych. Ponadto, należy pamiętać, aby rury były oddalone od źródeł ciepła. W innym przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że plastikowa rura będzie się nagrzewać, a nawet topić co może prowadzić do powstania niekontrolowanego wycieku w instalacji.

Przepustowość i wentylacja

Dobrze wykonana instalacja kanalizacyjna powinna być przepustowa oraz posiadać wystarczającą wentylację, aby nie zbierały się w nich szkodliwe gazy niebezpieczne dla zdrowia i życia użytkowników. Dlatego każdą rurę kanalizacyjną należy podłączyć do pionu kanalizacyjnego, który jest z kolei doprowadzony do komina umożliwiającego usunięcie nagromadzonych gazów i zapewniające wentylację instalacji. Dla zapewnienia przepustowości niezbędne jest zastosowanie odpowiednich rozmiarów rur w instalacji oraz zadbanie o ich odpowiednie załamanie. Im będą one mniejsze tym instalacja będzie bardziej przepustowa.

Zakotwiczenie rur w instalacji

Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji kanalizacyjnej znaczenie ma również sposób zakotwiczenia rur w ścianach. Powinny być one odpowiednio zamontowane do ściany. Warto w tym celu zastosować kilka uchwytów na dwa, trzy metry instalacji. Pozwoli to przymocować rurę do ściany tak, aby nie mogła ona się oderwać i spowodować awarii kanalizacji. Podczas montażu warto też pamiętać o izolacji rur kanalizacyjnych. Dzięki temu szum przepływającej wody będzie wyciszony i mniej uciążliwy dla użytkowników, szczególnie jeśli kuchnia lub łazienka znajdują się blisko sypialni lub pokoju wypoczynkowego.  

Wróć