Jak wygląda inspekcja instalacji kanalizacyjnej?

Stan polskich sieci kanalizacyjnych jest bardzo daleki od ideału. Duży stopień zużycia instalacji skutkuje poważnymi konsekwencjami. Coraz częściej usłyszeć można, chociażby o ściekach, które przeniknęły do wód gruntowych, czy zalaniu podziemnej infrastruktury technicznej. Mając to na uwadze, warto pamiętać o wykonywaniu regularnych przeglądów rur. Podpowiadamy, jak wygląda inspekcja sieci kanalizacyjnej, kiedy warto ją wykonać oraz omawiamy zalety tego rozwiązania. Zapraszamy do lektury!

Jak przebiega inspekcja rur kanalizacyjnych?

Inspekcje sieci kanalizacyjnych przeprowadzane są najczęściej przy użyciu nowoczesnych kamer TV. Urządzenia mogą być umieszczane na wózkach samojezdnych lub bębnach kablowych. Charakterystyczne dla tego typu kamer są niewielkie rozmiary, które umożliwiają maszynom pracę wszędzie tam, gdzie nie zmieściłby się człowiek. Oczywiście są one odporne na działanie wody i nieczystości.

Inspekcja kanalizacji polega na:

  • odpowiednim przygotowaniu kamery TV oraz jej wprowadzeniu do wnętrza kanałów;
  • wykonaniu pomiarów, dzięki którym możliwe jest dokonanie dokładnej oceny stanu kanalizacji;
  • sporządzeniu specjalnego raportu na temat stanu kanalizacji oraz niezbędnej dokumentacji.

Warto zaznaczyć, że dobrze przeprowadzona kontrola rur pozwala zdobyć informacje na temat przebiegu trasy kanalizacji oraz daje szansę oceny grubości znajdującego się w niej osadu czy poprzerastanych korzeni i piachu.

Kiedy należy przeprowadzić inspekcję kanalizacji?

Każda nowo powstała sieć kanalizacyjna powinna zostać zaakceptowana przez odpowiedni urząd. Inspekcja kanalizacji daje klientowi pewność, że jego przyłącze zbudowane zostało tak, jak zakładał to pierwotny projekt. Dodatkowo, po jej ukończeniu, tworzona jest dokumentacja, którą należy przedłożyć w władzom miasta.

Inspekcję sieci kanalizacyjnej warto wykonywać również prewencyjnie, najlepiej raz do roku. Takie rozwiązanie pozwoli na bieżące monitorowanie jej stanu oraz – w razie potrzeby – szybkie udrożnienie rur.

Jakie są zalety inspekcji sieci kanalizacyjnej?

Inspekcja sieci kanalizacyjnej przy użyciu nowoczesnych kamer TV pozwala dokonać dokładnej oceny stanu kanalizacji, ale nie tylko. Dzięki niej poznamy również:

  • ewentualne miejsca uszkodzeń rurociągów;
  • precyzyjny przebieg trasy rurociągów;
  • poprawność wykonania lub błędy wykonawcze sieci;
  • źródło niedrożności ciągów;
  • stopień zanieczyszczenia sieci kanalizacyjnej;
  • precyzyjny pomiar spadków.

Wróć