Na czym polega czyszczenie ciśnieniowe odwodnienia liniowego?

Nadmiar nieodprowadzanej wody może wyrządzić bardzo wiele szkód. Nieprawidłowe odprowadzenie wód deszczowych może w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia elewacji budynku. Decydując się na instalację odwodnień liniowych, należy pamiętać, że do jej prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest właściwa konserwacja i czyszczenie. Trzeba również zwracać uwagę na jej stan techniczny. Co jest podstawą czyszczenia ciśnieniowego odwodnienia liniowego?

Budowa odwodnień liniowych

Odwodnienia liniowe składają się z koryt odwadniających. Najczęściej są one wykonane z betonu, czasami z polimerobetonu lub z tworzyw sztucznych. Koryta zamocowane są w nawierzchni, przykrywa się je rusztami, a zbierana w nich woda spływa poprzez studzienkę zbiorczą z osadnikiem do kanalizacji lub bezpośrednio do rowu melioracyjnego bądź studni chłonnej. Taki system może być zamontowany praktycznie w każdej powierzchni utwardzonej. W odwodnieniach liniowych koryta mogą być płaskie lub ze spadkiem wewnętrznym od 0,5 do 3%. Pojedyncze elementy koryt mają długość metr lub pół metra, ich szerokość wynosi 10, 13, 15, 20, 25, 30 lub 50 centymetrów, a wysokość waha się od pięciu centymetrów do metra. Długość pojedynczego kanału odwodnienia liniowego zależy od stopnia nachylenia terenu i budowy koryt. Ruszty, w zależności od klasy obciążenia, zbudowane są z różnych materiałów. Spotyka się ruszty tworzywowe z U-PVC, stalowe ocynkowane i ruszty żeliwne. Montaż może się tutaj odbywać w sposób zatrzaskowy, śrubowy lub kombinowany. Na rynku dostępne są także koryta bezrusztowe. Różnorodność poszczególnych elementów sprawia, że można zabudować każdy kanał, bez względu na rodzaj nawierzchni i różnicę wysokości.

Konserwacja odwodnień liniowych

System odprowadzeń wody powinien być sprawny, drożny i wywiązywać się ze swoich funkcji. Co jakiś czas trzeba sprawdzać, czy kanałach nie gromadzą się liście, piasek lub drobne kamienie naniesione przez deszcz i wiatr. Pokrywy można odkręcić, a wnętrze kanału oczyścić z zanieczyszczeń. Dla podniesienia dokładności czyszczenia, firma WUKO-KRET przepłukuje go ciśnieniowo. Ciśnieniowa metoda czyszczenia polega na wykorzystaniu specjalnego węża, który pod dużym ciśnieniem tłoczy wodę. Do pracy wykorzystuje się węże o różnych średnicach i zróżnicowany asortyment głowic ciśnieniowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Głowica reguluje ciśnienie, a specjalna pompa tłoczy wodę, powodując oderwanie zanieczyszczeń. Tłoczona pod wysokim ciśnieniem woda rozbija i wypłukuje zanieczyszczenia i usuwa zatory. Zaletą tej metody jest jej uniwersalność. Dodatkowo czyszczenie odbywa się w sposób naturalny, bez udziału szkodliwych środków chemicznych.

Wróć