Poznaj przyczyny zapychania się rur

Nie zawsze można szybko rozpoznać, że odpływy i rury są zablokowane. Początkowo zazwyczaj pojawiają się drobne problemy z przepływem, które łatwo przeoczyć. Tego typu sytuacje mogą przerodzić się w poważną awarię. Można jednak im zapobiegać. Poznaj najczęstsze przyczyny zapychania się przewodów hydraulicznych. 

Częstą przyczyną awarii są resztki ziemi, piasku, żywności i brudu, które dostają się do przewodów, a także kawałki mydła łączące się z minerałami znajdującymi się w wodzie. Dlatego należy unikać wpuszczania do kanalizacji wszystkich gęstych resztek i odpadów. Fusy po kawie i herbacie można kompostować, a tłuste resztki smarów i olejów wyrzucać do śmietnika. Częstą przyczyną zatkania się rur są też włosy. Szczególnie jeśli zwiążą się z tłuszczem i kleistymi substancjami, mogą utworzyć zbite czopy, które nie rozpuszczają się w wodzie. Najlepszym sposobem na unikanie takich sytuacji jest stosowanie sitek, które nie pozwalają na przedostawanie się brudu do rur i regularne ich oczyszczanie.
Do rur trafiają czasem także drobne przedmioty, które w połączeniu z innymi substancjami mogą utworzyć duży zator. Usunąć go będzie umiał jedynie specjalista z pogotowia hydraulicznego. Zatkanie rur może powodować także wrzucenie do toalety naraz dużej ilości papieru toaletowego. Z takim problemem można zwykle poradzić sobie samemu przy pomocy przepychacza lub specjalnych środków rozpuszczających zator. Nie wolno wrzucać do toalety środków higienicznych takich jak tampony i podpaski. 

Jak dbać o instalację hydrauliczną? 

Musisz liczyć się z tym, że z biegiem czasu rury ulegają korozji i stają się bardziej podatne na awarie. Dlatego niezwykle ważne jest monitorowanie stanu instalacji przez okresowe przeglądy i czyszczenie. Zdarzają się czasem także awarie spowodowane korzeniami drzew, które uszkadzają podziemne rury. Częste awarie pomimo stosowania właściwych zasad użytkowania mogą świadczyć również o błędach w montażu instalacji. Z takimi problemami nie poradzisz sobie bez fachowej pomocy. 

Wróć